Teemeise.ee ja tarkusetugi.ee vastutab toote nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis olid tootel selle üleandmise ajal. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Sul õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode teemeise.ee  või tarkusetugi.ee kulul.

 Pretensioon saada kirjalikult või e-postiga aadressile teemeise@teemeise.ee viivitamatult, kuid mitte hiljem kui seitsme päeva jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

 Kaebusesse märgi:

  1. Enda nimi ja kontaktandmed
  2. Kaebuse esitamise kuupäev
  3. Toote puudus ja esitatav nõue
  4. Lisada ostu sooritamist tõendav tellimuse nr.
  5. Tee defektist pildid ja saada meile: teemeise@teemeise.ee

 

Teemeise.ee (A&T Trading OÜ) tasub Sinu arvelduskontole (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine) tagastatud toote maksumuse ja transpordikulud (nii esialgse kui ka tagasisaatmise) 7-14 tööpäeva jooksul alates kauba tagasi saamise päevast.

Teemeise.ee ja tarkusetugi.ee- l on vastavalt Tarbijakaitseseadusele kohustus vastata kirjalikult 15 päeva jooksul.

NB! Teemeise.ee ja tarkusetugi.ee ei vastuta tootel lasuvate puuduste eest, mis on tekkinud kliendist tulenevatel põhjustel, st toote mittesihipärase kasutamise tõttu. Juhul kui ekspertiisi käigus selgub, et toote puudused tulenevad eelpool nimetatud põhjustel, ei tagastata toote maksumust ega transpordikulusid.